Drop Down Menu
Saygıdeğer Hocalarım,
Değerli Meslektaşlarım,

Anatomi ailesi olarak 1991 yılında rahmetli Prof. Dr. Ahmet ÇİMEN hocamızın Uludağ Üniversitesinde başlattığı “Ulusal Anatomi Kongresi”nin 14.sü sayın Prof. Dr. İbrahim TEKDEMİR hocamızın başkanlığında görkemli bir şekilde bu yıl Ankara Üniversitesinde yapıldı. Başlangıçta iki yılda bir yapılması planlanan daha sonra her yıl ve uluslar arası katkılı kongre hüviyeti kazanan “Ulusal Anatomi Kongresi” Uluslararası Anatomi Organizasyonları ve Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneğinin çaba ve gayretleri ile bizleri gururlandıran birçok organizasyon gerçekleştirdi. Bu organizasyonların gerçekleştirilmesinde ev sahipliği yapan Anatomi Anabilim Dallarının katkı ve çabaları ise şükranla anılması gereken bir profesyonellikteydi.

Daha önce KTÜ Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı ve CÜ Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalının ev sahipliğinde Trabzon ve Sivas’ta eğitimle ilgili iki toplantı yapılmış ve bu toplantılarda önemli konular tartışılarak karara bağlanmıştı. Önümüzdeki yıldan itibaren başlatılacak olan ve periyodik olarak yapılması düşünülen konulu kış toplantılarının ilki “Anatomi Günleri 2013” adı altında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalının ev sahipliğinde Kayseri’de yapılacaktır. “Anatomide Lisansüstü Eğitim” tema’sının işleneceği bu toplantıda ayrıca araştırmacılar serbest bildiri ile de katılabileceklerdir. Anatomi ailesinin büyümesi ve her yıl yapılan kongrenin yanında her yıl ya da iki yılda bir (muhtemelen yapılacak toplantıda belirlenecek) yapılacak böyle bir toplantıya ev sahipliği yapmak bizleri gururlandırırken Anatomi organizasyonlarında çıtanın çok yüksek oluşu tereddüdümüzü artırmaktadır.

Sizleri 18-20 Ocak 2013 tarihlerinde Kayseri’de yapılacak olan “Anatomi Günleri 2013” Lisansüstü (mezuniyet sonrası) Eğitim konulu toplantıda görüşlerinizi (sözlü ya da yazılı olarak) Anatomi camiası ile paylaşmak üzere Erciyes Üniversitesine davet ediyor, varlığınızla bizleri onurlandırmanızı kalbi duygularla diliyorum.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Harun ÜLGER
Erciyes Üniversitesi Tıp Fak.
Anatomi Anabilim Dalı Bask.

 

 

Copyright © 2012